~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

....................... "Η εξουσία χαρίζει τα αγαθά της μόνο σε όσους επιθυμούν να την υπηρετήσουν". Μιχ. Σπέγγος

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

No news good news.....

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».
Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)
γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
…........................….”Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας”…..

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

Το τρίτο τεύχος του "ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ" του έτους 1948, που εξέδιδαν τότε οι Παρασκευάς Ν. Κοντοές και Άγγελος Γ. Ηλιόπουλος

ΓΟΡΤΥΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Πατρογονική Γη

Από τον μακαρίτη τον πατέρα μου, Παναγιώτη Μητράκο (Σερέτη) από Δόξα (Βρετεμπούγα) Γορτυνίας , που, αν και είχε πάει μέχρι τη Β΄ Δημοτικού , μάζευε ό,τι παλιό βιβλίο έβρισκε μπροστά του, μου έχει μείνει ως κειμήλιο το τρίτο τεύχος του "ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ" του έτους 1948, που εξέδιδαν τότε οι Παρασκευάς Ν. Κοντοές και Άγγελος Γ. Ηλιόπουλος, Διευθυντής και Αρχισυντάκτης, αντίστοιχα, της "εφημερίδος" "Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ" και το οποίο εκτυπωνόταν "εις τα τυπογραφικά καταστήματα ΑΦΩΝ Ν. ΚΟΝΤΟΕ , Ν . Μεταξά 6 , τηλ.53.177, Αθήναι".
Σύμφωνα με επεξηγηματικό σημείωμα στο οπισθόφυλλο: 
"Η εικών του εξωφύλλου παριστά εν σχεδίω, επί τη βάσει αρίστων φωτογραφιών, το παλαιόν καθολικόν της παρά την Δημητσάναν ιστορικής Μονής του Φιλοσόφου, ωραίον αρχιτεκτονικόν δημιούργημα του 10ου αιώνος .Εις αυτό το "Κρυφό Σχολειό" εδιδάχθησαν τα γράμματα κατά την σκοτεινήν περίοδον της τουρκοκρατίας , προ αυτής δε δι' αυτού ερριζοβόλησεν η ζωογόνος χριστιανική θρησκεία εις την απόμερον ταύτην Γορτυνιακήν γωνίαν."